O mně

Už jako dítě jsem věděla, že se chci v budoucnu věnovat jen tomu, co mne bude opravdu bavit. A volba byla hned jasná – péče o chrup. Při svých středoškolských studiích jsem se zaměřila na obor Zubní technik, ale posléze jsem usoudila, že to není ta pravá cesta. Před výběrem pokračujícího studijního oboru jsem se přesunula na dva roky do Velké Británie, kde jsem se věnovala studiu angličtiny a dozrála. Dozrála jsem k jasnému cíli – dentální hygiena.

Po svém návratu jsem se přihlásila ke studiu tohoto oboru v Brně a Ústí nad Labem. Přijaly mne obě školy a rozhodla jsem se pro krásný moravský kraj, jehož metropole je dodnes mou srdeční záležitostí.

Studium jsem ukončila s červeným diplomem a nastoupila jsem jako zaměstnanec zavedené ordinace. V průběhu let jsem získávala zkušenosti nejen v ordinaci, ale také na školeních a kurzech, kde nadále každoročně čerpám nové poznatky, které zužitkuji při neustálém zdokonalování své vlastní praxe.